Ryzen 5 AMD a velocità di clock più di 3,5 ghz per prodotti informatici